رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: اجرای طرح آزمایش سرشماری ثبتی مبنا سال ۱۴۰۱ در شهر سربیشه  خراسان جنوبی از روز پنجشنبه یکم دیماه به مدت یک ماه آغاز شد.

حمید جهانشاهی،  در آغاز اجرای طرح آزمایش سرشماری ثبتی مبنا سال ۱۴۰۱ به رسانههای گروهی گفت: طرح سرشماری ثبتی مبنا به صورت آزمایشی امسال در بیش از ۳۵ شهر کشور آغاز شده و شهر سربیشه در این استان به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

وی خاطرنشان کرد: این سرشماری به صورت غیرحضوری بوده و در بستر الکترونیکی انجام می‌شود تا با جمع‌آوری اطلاعات بتوان آن‌ها را در ابعاد مختلف احصا کرده و در اختیار برنامه ریزان قرار داد؛ شهروندان سربیشه از ابتدا تا پایان دی‌ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه مربوط، اطلاعات پایه‌ای خود از جمله کد ملی و کدپستی را ثبت کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه ثبتی مبنا انجام خواهد شد، افزود: این سرشماری آزمایشی؛ مقدمه ای برای سرشماری عمومی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

جهانشاهی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن هر ۱۰ سال یک بار انجام می‌شود، تصریح کرد: رویکرد ما در این طرح آزمایشی، ایجاد آمادگی برای سرشماری سال ۱۴۰۵، صحت‌سنجی داده‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و داده‌های میدانی می باشد. نتایج حاصله در اختیار مدیران دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت تا در برنامه ریزی‌ها و هدف گذاری‌های خود از این آمار و اطلاعات استفاده کنند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبات جلسه ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا، آمارگیری به صورت عملیات میدانی و مراجعه به منازل و آمار گیری از خانوارها نخواهد بود بلکه از طریق فراخوان عمومی به خانوارها برای مراجعه به سامانه اعلام تغییر نشانی ثبت احوال به آدرس: https://www.ncr.ir  و درج اطلاعات آن‌ها شامل آدرس محل سکونت (استان، شهرستان، شهر، نوع و نام معبر ماقبل آخر و نوع و نام معبر آخر، کدپستی، پلاک، طبقه و شماره واحد) و مشخصات فردی (نام و نام خانوادگی، شماره ملی، جنس، تاریخ تولد، شماره تلفن و شماره اتباع (اتباع خارجی) انجام خواهد گرفت.

جهانشاهی خاطرنشان کرد: استان خراسان جنوبی بر اساس طرح شماری سال ۹۵، ۷۶۸ هزار و ۸۹۸ نفر جمعیت دارد که در ۱۱ شهرستان و  در نقاط شهری و روستایی ساکن هستند که اکنون با گذشت شش سال جمعیت استان حدود ۸۱۸ هزار نفر برآورد می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور