مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از اجرای یک هزار و ۷۸ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز طی سال گذشته در استان خبر داد.

، رحمان محمودی اظهار داشت: طی سال گذشته برای اجرای پروژه‌های گازرسانی در سطح استان مجموعا یک هزار و ۷۸ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز اجرا شده است.

وی افزود: مقدار شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی در سال گذشته برای پروژه‌های روستایی ۹۱۹ کیلومتر و برای پروژه‌های شهری ۱۵۹ کیلومتر بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموعا حدود ۱۵ هزار ۴۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا شده است گفت: از این مقدار شبکه ۱۲ هزار کیلومتر مربوط به روستاها و حدود ۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربوط به پروژه‌های شهری است.

محمودی بیان کرد: بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان خراسان جنوبی طی سال گذشته در چند نوبت بالاترین میزان اجرای شبکه گازرسانی را به نام خود ثبت کرده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر تمامی شهرها و روستاهای استان خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پورر