شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجاره زمین های کشاورزی با تامین پساب و راهبری و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب بیرجند از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

ازکلیه متقاضیان واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیwww.abfa-khj.ir ، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

 

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی   

شناسه آگهی: ۱۴۸۱۸۸۱
شناسه انتشار: ۱۴۷۳
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷