معاون میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی گفت: بنای تاریخی مزار روستای گل شهرستان خوسف مرمت و بازسازی شد.

وحید بهفرنژاد در خصوص مرمت و بازسازی مزار روستای گل بیان کرد: بخشی از بنای تاریخی مزار شیخ شمس‌الدین روستای گل با اعتبار ۳ میلیارد ریال مرمت شد.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی افزود: در این طرح مرمتی آواربرداری، پی‌سازی و اجرای دیوار، شیب‌بندی اطراف بنا، اجرای فیلپوش‌ها، پوشش نهایی گنبد و اجرای بام اندود اجرا شد.

بهفرنژاد ادامه داد: مرمت سایر قسمت ها در صورت تأمین اعتبار در دستور کار این اداره کل قرار خواهد گرفت.

بنای مزار روستای گل در دامنه تپه‌ای در حاشیه جنوبی روستای گل قرار دارد و شامل یک ایوان در وسط و دو حجره در دو طرف است که با یک گنبد آجری پوشش یافته‌ است.

بر اساس سنگ‌نوشته داخل مزار، بنا مربوط به سال ۹۹۵ هجری قمری و بر اساس اسناد مکتوب و سنگ‌لوحی که در درون مزار قرار دارد، این بنا در دوران تیموری ساخته شده ‌است.

این بنا در سال ۱۳۸۳ و به شماره ۹۲۹۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور