مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: ۸۵ روستای استان طی سه ماهه نخست سالجاری به شبکه گاز طبیعی متصل شدند.

رحمان محمودی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه، ۸۵ روستای دارای قابلیت گازرسانی در استان خراسان جنوبی به شبکه گاز طبیعی متصل شدند.

وی گفت: در حال حاضر ۱۹۲۵ روستا در استان خراسان جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۳۵ روستای دیگر تحت پوشش گاز طبیعی قرار گیرند.

محمودی با اشاره به ماموریت و شروع عملیات اجرایی پروژه‌های گازرسانی به سیستان در نیمه دوم سالجاری توسط شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: برنامه شرکت گاز استان مبنی بر تحقق کامل اهداف سال ۱۴۰۲ در نیمه اول سال است که با گازرسانی به ۸۵ روستا از ابتدای سالجاری و ۳۵ روستا طی چند ماه آینده، تمامی اهداف سال ۱۴۰۲ محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: استان خراسان جنوبی به دلیل سرعت بالای گازرسانی هم اکنون به عنوان یکی از استان‌های پربرخوردار در زمینه بهره‌مندی از نعمت گاز طبیعی شناخته می‌شود و تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹٫۸ درصد جمعیت روستایی استان خراسان جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور