مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از اتصال ۶۰۰ خانوار روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

مصطفی بهی از راه اندازی سایت جدید تلفن همراه و اینترنت پر سرعت همراه در طبس خبر داد و گفت: با راه اندازی این سایت چهار روستای استان از سرویس تلفن و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شدند.

، وی با بیان اینکه با اجرای این سایت حدود ۶٠٠ خانوار روستاهای احمدیه، بهشت آباد، تش کانان و کردآباد طبس از پوشش تلفن و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شدند، گفت: این سایت خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات را در دسترس اهالی این روستاها قرار داده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری پنج سایت توسعه شبکه ملی اطلاعات در سطح روستاهای شهرستان طبس اجرا شده است، افزود: با اجرای این پروژه‌ها ۱۲ روستا با جمعیتی بالغ بر هزار و ۸۰۰ خانوار از پوشش اینترنت پرسرعت همراه برخوردار و به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور