جلسه هماهنگی ایجاد زیرساختارهای پادگان ارتش قاین با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی و نماینده قاینات و زیرکوه  برگزار شد.
در این جلسه درخصوص روند ایجاد زیرساخت های لازم، تصمیماتی اتخاذ شد.
ارائه طرح احداث راه دسترسی پادگان به جاده اصلی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ظرف مدت سه روز کاری با همکاری مسئولین پادگان ارتش و فرمانداری از جمله مصوبات این جلسه بود.
ارائه طرح تأمین منابع آبی پایدار برای پادگان و واحدهای مسکونی آن توسط شرکت آب و فاضلاب استان ظرف سه روز کاری آینده، تأمین گاز مورد نیاز پادگان به محض ارائه درخواست مسئولین پادگان و نیز تأمین گاز مورد نیاز پلیس راه قاین و مجتمع خدمات رفاهی امام رضا (ع) طی سه ماه آینده هم در شمار تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.
در این جلسه ضمن بحث و گفتگو درخصوص وضعیت گاز رسانی به واحدهای مسکونی واقع در روستاهای حریم شهر قاین که قبل از سال ۹۶ احداث شده اند نیز، شرکت گاز استان موافقت کرد طی یک ماه آینده این مهم را به نتیجه برساند.
موضوع راه دسترسی به واحدهای خدماتی احداث شده در مسیر جاده زیرکوه، روستای مهمویی و شهرک صندوف آلاینده نیز از دیگر موارد مطرح شده بود که مقرر گشت؛ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با همکاری مسئولین اتحادیه صنوف آلاینده، طرح این پروژه را برای ارائه در کمیته ایمنی استان آماده نماید.
شایان ذکر است؛ جلسه هماهنگی ایجاد زیرساختارهای پادگان ارتش قاین با حضور نماینده مردم شهرستان های قاینات وزیرکوه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل ذیربط استانی در فرمانداری شهرستان قاینات برگزار شد.