?مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در ۹ ماه گذشته بیشترین فراوانی نام گروه پسران مربوط به نام های ابوالفضل، امیرحسین، امیرعلی، محمد و حسین و گروه دختران نام های فاطمه، فاطمه زهرا، زینب، حلما و ریحانه است.

مدیرکل ثبت احوال استان  با بیان اینکه از این تعداد ۵ هزار و ۹۰۱ نوزاد پسر و ۵ هزار و ۳۸۶ نوزاد دختر هستند، گفت: در ابن مدت ۱۱۰ ولاددت ثبت شده پسر به ازای ۱۰۰ ولادت ثبت شده دختر ثبت شد.

مهر آور افزود: در مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر، ۱۱۰ واقعه ولادت پسر به ثبت رسید.

وی گفت: در این مدت ۷ هزار و ۵۸۷ واقعه ولادت در مناطق شهری و ۳ هزار و ۷۰۰ واقعه ولادت در مناطق روستایی ثبت شد.

مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در این مدت بیشترین فراوانی نام گروه پسران مربوط به نام های ابوالفضل، امیرحسین، امیرعلی، محمد و حسین و گروه دختران نام های فاطمه، فاطمه زهرا، زینب، حلما و ریحانه است.

مهرآور میانگین سنی مادران در استان را ۲۹.۵ سال عنوان کرد.

وی همچنین به آمار ۷ ماهه ازدواج و طلاق در استان اشاره کرد و گفت: در این مدت ۴ هزار و ۱۳۳ واقعه ازدواج در استان ثبت شد که از این تعداد ۲ هزار و ۷۳۶ واقعه در مناطق شهری و هزار و ۳۹۷ واقفعه در مناطق روستایی ثبت شد.

مهرآور تعداد ثبت طلاق در این مدت را ۸۱۶ واقعه عنوان کرد و گفت: ۶۴۱ واقعه طلاق در شهر‌ها و ۱۷۵ واقعه در روستا‌ها رخ داد.