#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی و اعتبارات سفر ریاست جمهور به خراسان جنوبی برای کاروانسرا‌ها و موزه‌های خراسان جنوبی ابلاغ شد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان درابلاغ ۶ میلیارد تومان اعتبار ملی و سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از این رقم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی است که برای کاروانسرا‌هایی که گزینه ثبت جهانی هستند ابلاغ شد.

علی شریعتی منش افزود: این اعتبار برای مرمت و بازسازی کاروانسرا‌های چهل پایه، خان و ده محمد طبس و کاروانسرای سرایان ابلاغ شد.

وی گفت: این کاروانسرا‌ها جزو گزینه‌های ثبت جهانی در یونسکو هستند.

وی همچنین از ابلاغ ۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد و گفت: این اعتبار برای ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی و مرمت، تجهیز و بازسازی موزه‌های بیرجند، سرایان، فردوس، قاینات، طبس و نهبندان هزینه خواهد شد.