۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی به خراسان جنوبی ابلاغ شد.

مدیرامور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به نوع ماشین آلات این اعتبار در قالب تسهیلات ۱۵درصد با بازپرداخت پنج تا هفت ساله به بهره‌برداران پرداخت می‌شود.
فرجامی فر افزود: این تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به هر فعالیت فناورانه که باعث مکانیزاسیون در بخش کشاورزی شود، پرداخت می‌شود.
وی گفت: بهره برداران علاوه بر خرید ادوات کشاورزی همچنین می‌توانند از این تسهیلات برای مکانیزه کردن فعالیت خود و تعویض سیتسم از سنتی به صنعتی می‌توانند استفاده کنند.
فرجامی فر افزود: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات به ادارات شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.
پارسال ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون به استان ابلاغ شد که ۱۳ میلیارد و ۵۷۳ میلیون تومان تسهیلات به ۳۵۷ طرح مکانیزاسیون در خراسان جنوبی پرداخت شد.