مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ جنوبی از ابلاغ سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه حفاظت محیط زیست در قالب این سند الزام قانونی دارند.

حسن اکبری  با اشاره به الزام قانونی فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست توسط دستگاه‌های اجرایی به رسانه‌های گروهی اعلام کرد: متاسفاتنه مسئله محیط زیست در جامعه کنونی به یکی از چالش های اصلی و مهم کشور تبدیل شده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان و متخصصان امر، افزایش آگاهی مردم در حفاظت از محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت در خصوص کاهش عوامل آسیب زا به محیط زیست بسیار پررنگ و حائز اهمیت است، افزود: در این مسیر باید با تقویت آموزش همگانی و استفاده از فرهنگ به عنوان عامل تعیین کننده رفتار افراد به این مهم دست یافت.

اکبری تصریح کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت و حراست از محیط زیست را یک وظیفه همگانی عنوان کرده است لذا سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست بر همین مبنا در شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسیده  است.

وی ادامه داد: بر اساس این سند تمامی دستگاه های اجرایی ملزم به انجام اقدامات موثر در راستای فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست بنا به حوزه کاری و فعالیت دستگاهی خود در جامعه  هستند.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه تدوین و ابلاغ سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست شامل تمام دستگاه های اجرایی در خراسان جنوبی است، افزود: بر اساس  این سند برای هر دستگاهی وظیفه یا وظایفی تعریف شده را مبنایی بر مطالبه گری قانونی از طرف حفاظت محیط زیست است.

اکبری، محیط زیست را میراثی ارزشمند برای آیندگان عنوان کرد و گفت: زباله و مدیریت پسماند، کاهش شکار، رعایت حقوق گیاهان و جانوران، مدیریت مصرف حامل های انرژی و تخریب طبیعت از جمله مهمترین موضوعات اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که باید بیش از گذشته به آن توجه شود.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست ملزم به فعالیت در حوزه فرهنگ سازی محیط زیست  هستند و باید با توجه به زمان بندی که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد نسبت به برنامه ها و فعالیت های خود در این حوزه در سال ۱۴۰۰ اقدام و به صورت منظم و مستمر ارائه گزارش عملکرد کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ جنوبی اظهار امیدواری کرد: اگر این سند توسط دستگاه‌ها و نهادها به درستی و حساسیت، اجرایی و عملیاتی شود شاهد تحولات عظیمی در حوزه فرهنگ سازی محیط زیستی دراستان و کشور خواهیم بود.