دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر امهال اقساط تسهیلات بانکی فعالان و سرمایه گذاران صنعت گردشگری به بانک های کل کشور ابلاغ شده است. شنیده ها حاکی از آن است که بانک های خراسان جنوبی از اجرای این ابلاغیه رسمی امتناع میکنند!! براساس شنیده ها ، بانک های استان با استدلال به معوقات بانکی و امهال قبلی تسهیلات فعالان و سرمایه گذاران صنعت گردشگری ، ابلاغیه جدید را اجرایی نمیکنند و این در حالی است که در ابلاغیه جدید بانک مرکزی ، هیچ شرطی برای اجرای آن قید نشده و هدف آن کمک به فعالان و سرمایه گذاران صنعت گردشگری است که بعد از شیوع ویروس کرونا شدیدا آسیب دیده اند.
خبرهای تکمیلی از شیوه و میزان اجرای ابلاغیه مذکور در استان خراسان جنوبی ، به زودی منتشر میشود.