#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

شهردار بیرجند: شکستن انحصار بازار میوه را در برنامه داریم

اگر این حرف شهردار درست باشد وامصیبتا بر خراسان جنوبی و بیرجند . سوال بزرگ پیش امده این است که در شهری مانند بیرجند چرا دستگاه های نظارتی دولتی،حاکمتی و قوه قضاییه ورود پیدا نکرده اند و این خواص چه کسانی هستند؟ که انحصار روزی مردم دستشان هست و آنهم با سی درصد بالاتر در این وضعیت بد اقتصادی به دست مردم می رسد جا دارد که متولیان پیگیر این صحبت شهردار باشند و شفاف سازی به نفع مردم کنند