شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد  اجرای پروژه­های ذیل را از محل اعتبارات عمرانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

  • عملیات اجرایی خط آبرسانی غرب شهر طبس (منطقه جمز). (شماره مناقصه ۷۰-۱۴۰۲)
  • عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع سطح بخش مرکزی طبس (شماره مناقصه ۷۱-۱۴۰۲)
  • عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهر عشق‌آباد و اصلاح شبکه سطح بخش دستگردان. (شماره مناقصه ۷۲-۱۴۰۲)

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: ۱۶۳۰۴۹۷
شناسه انتشار: ۶۵۴۲
شماره م / الف: ۱۲۳

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴