مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پیامی ۲۸ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم عمر خیام را گرامیداشت.

در متن این پیام آمده است:

“ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور به خیام از برجسته ترین حکما و ریاضی دانان جهان اسلام در سال ۳۲۹ه.ق در نیشابور دیده به جهان گشود.

حکیم عمر خیام فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس و رباعی سرای دوره سلجوقی است گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست ؛ولی آوازه وی  بیشتر به واسطه نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد،افزون براین رباعیاتش را به زبانهای زنده دنیا ترجمه کرده اند و همین امر مایه شهرت بیشتر وی در مغرب زمین شده است.

برای پاسداشت این شاعر فیلسوف و دانشمند نامی،روز ۲۸ اردیبهشت به نام حکیم عمر خیام در تقویم کشور جای گرفته است. اینجانب ضمن گرامیداشت این روز از فعالان فرهنگی هنری میخواهم با دقت نظر و تلاش بیشتر موجبات تعالی شعر وادب و فرهنگ  ایران عزیز، بویژه استان فرهنگ دوست خراسان جنوبی را فراهم آورند.”