🔻به نام خدا
🔹این خردها چون مصابیح انور است بیست مصباح، از یکی روشن تر است

🔹آموزش و پرورش به عنوان نهادی کلیدی در تربیت آینده سازان کشور، نقشی بسیار تأثیر گذار بر رشد و ترقی جامعه دارد، از این رو برنامه ریزان و سیاست گذاران با عنایت به این که اداره آموزش و پرورش، مشارکت فکری و عملی آحاد افراد جامعه را می طلبد، برای نیل این مجموعه به اهداف آرمانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و پرورش نسلی مترقی، ابزارهایی را پیش بینی کرده اند که در سایه آنها بتوان از جایگاه مردم در فرایند توسعه پایدار، استفاده مطلوبی داشت.
🔹یکی از مهمترین این ابزارها و تشکیلات، شوراهای آموزش وپرورش هستند که بعد از تصویب قانون شکل گیری آنها در ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی، اصول مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از تمامی منابع و امکانات جهت تأسیس،توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و همچنین تسهیل در فعالیت های اجرایی بزرگترین دستگاه اجرایی و فرهنگی کشور را رسمیت بخشید.
🔹شوراهای آموزش و پرورش که به فرموده رهبر معظم انقلاب؛”تبلور اراده مردم و نظارت همگانی بر تعلیم وتربیت کشور است”، با استفاده از ظرفیت های قانونی و البته تعامل دستگاه های اجرایی، امکانات مختلف را در راستای رفع نیازها و پیشبرد اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت بگار می گمارند.
🔹مرور پیشینه فعالیتی این شوراها در ۲۷ سال گذشته، حکایت از نقش تأثیرگذار و موفق این حوزه در مشارکت و همراهی اقشار مختلف و دستگاه های متعدد، شکوفا شدن خلاقیت ها، افزایش بهره وری و در نهایت دستیابی به توسعه دارد.

🔹در شرایط فعلی هم که ویروس ناشناخته قرن، چترش را بر سرِ زمین گشوده و با پیامدهای نامیمونش همه حوزه ها را متأثر ساخته است، شوراهای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تکیه بر مصوبات کارآمد شورای آموزش و پرورش استان، به جلب مشارکت های مردم، دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی و سازمان های مردم نهاد پرداخته و در پاسخ به نیازمندی های مدارس برای تأمین زیرساخت های فضای مجازی، تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان کم بضاعت، فراهم کردن شرایط لازم برای تولید محتواهای آموزشی متناسب با گروه های هدف و … نقشی بسیار کارآمد داشته اند.
🔹اینجانب ضمن تبریک و تهنیت هفته شورا های آموزش و پرورش به تمامی هموطنان به ویژه در استان فرهنگ خیز خراسان جنوبی، یقین دارم در سایه نگاه همه جانبه،خرد جمعی، مشارکت مردم محور و احساس مسئولیت جدی همه دستگاه ها در ارتباط با تأمین نیازهای آموزش و پرورش، بهتر از گذشته خوهیم توانست در توسعه زیرساخت های آموزشی کشور مؤثر باشیم و قطع به یقین این مشارکت ها، پله های ترقی میهن عزیزمان به سوی توسعه پایدار، همه جانبه و متوازن خواهد بود.

🔹حمید ملانوری
استاندار خراسان جنوبی