#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

۹۶ اتباع افغانستانی در یک سال گذشته با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی صاحب حرفه شدند.

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: در این مدت بیش از ۲۰ هزار نفر

آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به ۹۶ اتباع افغانستانی در خراسان جنوبی ساعت از اتباع افغانستانی در کارگاه‌های آرایش و پیرایش زنانه، پرده دوزی، دوخت مانتو، چادر و مقنعه، تولید کیف چرمی با دست و کار آفرینی آموزش دیدند.

 

کامرانی فرد افزود: برنامه آموزشی ۱۴۰۱ ویژه مهارت آموزی اتباع نیز پس از ابلاغ از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شروع خواهد شد و پیش بینی شده حرفه‌های مهارتی برای این افراد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ حرفه برسد.