#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مــهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیـس مـرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

🔺طی ۲۴ساعـت گذشـته، ۴۵۲آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫ از این تعداد ۳۱۹نمونه بیــمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۶۰بیمار در بیمارستان بسـتری و ۲۵۹مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامــل مـوارد ذیل می باشد:

▫شـهرستان بیــرجند ۱۲۴نفر
▫شـهرستان فردوس ۲۶نفر
▫شـهرستان قاین ۳۶نفر
▫شـهرستان طبس ۲۴نفر
▫شهرســتان نهـبندان ۲۴نفر
▫شهرستان درمــیان ۶نفر
▫شــهرستان سـربیشه ۶نفر
▫شـهرستان سرایان ۵نفر
▫شـهرستان بشــرویه ۱۹نفر
▫شـهرستان زیرڪوه ۴۳نفر
▫شـهرستان خوســف ۶نفر

▪درحال حاضــــر:
◽تعداد ۳۹۳بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽تعداد ۲۷۶نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽ تعداد ۶۱بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽تعداد ۲۳نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسـب نیسـت.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته ۱۷مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۴۹۸مورد می باشد.

⛔ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪۸مورد از شـهرستان بیــرجند
▪️۲مورد از شــهرستان درمـیان
▪️۱مورد از شــهرستان طبس
▪️۱مورد از شــهرستان ســرایان
▪️۱مورد از شــهرستان قاین
▪️۲مورد از شــهرستان فردوس
▪️۲مورد از شــهرستان ســربیشه

📅 چـهارشــنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸