#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیس مـرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

🔺طی ۲۴ساعـت گذشـته، ۲۳۷آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫️ از این تعداد ۱۶۱نمونه بیــمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۶۲بیمار در بیمارستان بسـتری و ۹۹مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامــل مـوارد ذیل می باشد:

▫️شـهرستان بیــرجند ۲۷نفر
▫️شـهرستان فردوس ۴۷نفر
▫️شـهرستان قاین ۲۱نفر
▫️شـهرستان طبس ۲۲نفر
▫️شهرســتان نهـبندان ۱۶نفر
▫️شهرستان درمــیان ۱نفر
▫️شــهرستان سـربیشه ۳نفر
▫️شهرسـتان زیرکوه ۱۳نفر
▫️شـهرستان سرایان ۵نفر
▫️شـهرستان بشـــرویه ۴نفر
▫️شـهرستان خوســف ۲نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۴۸۹بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۳۱۸ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۵۵بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۱۷نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسـب نیسـت.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته ۱۵مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۴۶۳مورد می باشد.

⛔️ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۴مورد از شـهرستان بیـرجند
▪️۶مورد از شــهرستان طبس
▪️۲مورد از شــهرستان قاین
▪️۲مورد از شــهرستان بشــرویه
▪️۱مورد از شــهرستان خوســـف

📅 یکشــنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵