#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مـهدی زاده مــعاون بهداشـتی دانشــگاه علوم پزشـکی بیـرجنـد

🔺طی ۲۴ساعت گذشته، ۳۴۸ آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.
▫️ از این تعداد نمونه ۲۶۱ مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۶۵بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۹۶ مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

🔶از تعداد ۲۶۱مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۸۵نفر
▫️شـهرستان فردوس ۱۶نفر
▫️شـهرستان قاین ۴۳نفر
▫️شـهرستان طبس ۳۲نفر
▫️شهرســتان نهبندان ۶ نفر
▫️شهرستان درمــیان ۱۴نفر
▫️شهرسـتان سـربیشه ۶نفر
▫️شـهرستان سرایان ۱۲نفر
▫️شـهرستان بشـرویه ۳۳نفر
▫️شهرستان زیرکوه ۹ نفر
▫️شهرستان خوسف ۶ نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۳۸۹بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۲۵۲نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۵بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۸نفــر بیمار بسـتری بدحال

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با ۷ مورد فوتی جـــدید، آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۲۸۱مـــــورد مــی باشد.

⛔️فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۲نفر شــهرستان بیــرجند
▪️۱نفر از شــهرستان قاین
▪️۲نفر از شــهرستان بشرویه
▪️۱نفر از شهرستان درمیان
▪️۱نفر از شهرستان خوسف
📅 پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸