#آمار_روزانه مبتلایان به #کرونا به تفکیک شهرستان های #خراسان_جنوبی

 

#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی