اتاق بازرگانی و اتاق تعاون استان برای حل مشکلات حوزه زرشک استان آمادگی کامل دارند.
نشست میز توسعه صادرات زرشک در جشنواره ملی زرشک به میزبانی اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.
رییس اتاق تعاون خراسان جنوبی در این جلسه گفت: با برگزاری جشنواره زرشک در استان، سطح توقعات از دست اندرکاران بالا رفته است.هویت زرشک، متعلق به خراسان جنوبی است اگر عقب نشینی کنیم این هویت از ما گرفته خواهد شد.
حسینی تاکید کرد : باید از داشته های خود دفاع کنیم. برگزاری این قبیل جشنواره ها به رونق بازار زرشک کمک می کند . کم ترین دستاورد جشنواره سال گذشته افزایش قیمت زرشک در بازار بود.

وی ادامه داد: امسال بخش خصوصی با نگاه ویژه ای به جشنواره زرشک ورود پیدا کرده و می خواهد ریل گذاری دو سه ساله ای برای حل مشکلات حوزه زرشک داشته باشد.

وی به تعیین قیمت مناسب برای زرشک اشاره و افزود:نگاه ها نباید به بخش دولتی اینگونه باشد که تمام مشکلات ما را مرتفع کند بلکه دولت نقش تسهیل گری و اعطای تسهیلات را دارد.

حسینی تصریح کرد:برای ما افت دارد که نتوانیم محصولات خودمان را بفروشیم . در استان نگاه بخش دولتی مثبت و همراه است و باید از این فرصت استفاده کنیم.

به نظر وی زیبنده نیست برند زعفران استان را دیگر مناطق تصاحب کنند و ما فقط نظاره گر باشیم.
به گفته حسینی راه اندازی گمرک تخصصی زرشک با تامین برخی زیرساخت ها در استان باید پیگیری شود.

وی تاکید کرد: تنها با نشستن و جلسه گرفتن کاری انجام نمی شود باید با صاحبان شرکت ها و برندهای مطرح جلساتی برگزار شود. علاوه براین حضور در نمایشگاه های بزرگ مواد غذایی جهان و منطقه برای معرفی زرشک اهمیت دارد.
وی کاربردی و هدفمند کردن جلسات حوزه زرشک را درخواست کرد و گفت:جرقه امیدی که بین زرشک کاران با برگزاری جشنواره ایجاد شده نباید خاموش شود.

حسینی آمادگی کامل اتاق بازرگانی و اتاق تعاون استان برای حل مشکلات حوزه زرشک استان را مطرح کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور