۴۰ سازه برای نصب بنرهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر در شهر بیرجند جانمایی شد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند گفت: از این آماده سازی  40 نسازه تبلیغاتی در بیرجندتعداد، ۲۰ سازه  مربوط به تبلیغات نامزد‌های ریاست جمهوری و ۲۰ سازه  به کاندیدا‌های شورا‌ها اختصاص یافته است.

جان آور با بیان اینکه برای ایجاد این مکانها، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از سوی شهرداری هزینه شده، افزود: برای تبلیغات نامزد‌ها در این مکان‌ها هیچگونه وجهی دریافت نخواهد شد و این نقاط به صورت عادلانه و رایگان در اخییارشان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه احتمال افزایش مکان‌ها در سطح شهر وجود دارد، گفت: نصب هرگونه  تصاویر تبلیغاتی در نقاط دیگر سطح شهر به جز این مکان‌ها ممنوع بوده و در صورت نیاز باید مجوز آن را از شهرداری دریافت کنند.