🔰 بیش از ۱۸ میلیارد تومان کمک مومنانه در مرحله دوم گام دوم در خراسان جنوبی
🔸 فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی با بیان اینکه در این مرحله از رزمایش کمک های مومنانه علاوه بر توزیع ۴۴ هزار ۱۶۹ بسته معیشتی بیش از ۳۲ هزار بسته تحصیلی نیز توزیع شده است، گفت: ۹۳ سری جهیزیه توزیع نیز در این مرحله توزیع خواهد شد.