محمد کسایی مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند از آغاز فرایند سی و دومین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه(سال۹۹) در شهرستان بیرجند خبر داد
وی افزود: بر اساس ماده ۱۹۵ قانون کار، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند همه ساله به طرق مختلف نسبت به شناسایی و معرفی کارگر نمونه و معرفی الگوهای جامعه کار و تلاش اقدام نماید که امسال نیز سی و دومین جشنواره انتخاب و معرفی کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه آغاز و انجام می شود.
کسایی مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجتماعی شهرستان بیرجند ضمن دعوت از جامعه هدف در شهرستان بیرجند جهت ثبت نام و رقابت در این رویداد؛ گفت: این فرایند در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات انجام می شود و پس از تکمیل و بارگزاری اطلاعات و مستندات توسط متقاضیان؛ کمیته فنی استانی پرونده هایی را که نمره بالاتری بر اساس شاخص های طرح( ابتکار، اختراع، خلاقیت ونوآوری) کسب نمودند را به عنوان کارگر نمونه استانی انتخاب و معرفی خواهند کرد.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند با بیان اینکه سهمیه در نظر گرفته شده در سی و دومین جشنواره امتنان برای شهرستان بیرجند در بخش کارگر نمونه ۱۳۰ کارگر؛ در بخش گروه کار نمونه، ۱۱ گروه و در بخش واحد نمونه ۱۲ واحد می باشد؛ اظهار داشت: که قطعا با اطلاع رسانی مناسب توسط دستگاه های اجرایی مرتبط و اقدام به موقع جامعه هدف جهت ثبت نام و بارگزاری دقیق و صحیح اطلاعات و مستندات می توانیم الگوهای موفقی از جامعه کار و تلاش شهرستان را به این جشنواره معرفی نماییم.
کسایی در ادامه تصریح کرد: بر اساس جدول زمانبندی پیش بینی شده از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام اداره کل متبوع؛ کارگران ، گروههای کار و واحدهای نمونه می بایست جهت ثبت نام از ۱۴ آبانماه لغایت ۱۴آذرماه سالجاری (به مدت یک ماه) از طریق پورتال جشنواره امتنان به نشانی http://emtenan.mcls.gov.ir اقدام به ثبت نام نمایند