همزمان با دومین روز از هفته دولت صورت گرفت؛
✅ آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از ۱۶۴ پروژه جهادکشاورزی با حضور استاندار خراسان جنوبی
🔹آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از ۱۶۴ پروژه جهادکشاورزی از برنامه های دومین روز هفته دولت بود که با حضور استاندار خراسان جنوبی، انجام شد.
این پروژه ها در مراسم آغاز عملیات اجرایی شهرک گلخانه ای آیسک وارد فاز بهره برداری شد.
🔹این ۱۶۴ پروژه قابل افتتاح جهاد کشاورزی برای هفته دولت، شامل ۱۰۰ پروژه در حوزه آب و خاک، ۲ پروژه در حوزه باغبانی، یک پروژه در حوزه ترویج، ۱۹ پروژه در حوزه تولیدات دامی، ۵ پروژه در حوزه تولیدات گیاهی، ۲ پروژه در حوزه شیلات و آبزیان، ۶ پروژه در حوزه صنایع کشاورزی و ۲۹ پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد که در طول هفته دولت اجرایی خواهد شد.
🔹جمع کل سرمایه گذاری صورت گرفته برای اجرای این پروژه ها ۷۵ میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد.
🔹بر اساس اطلاعات ارائه شده، جمعیت برخوردار از این پروژه ها ۳۳ هزار و ۷۳۵ خانواده است.
🔹جهاد کشاورزی با اجرای این پروژه ها، برای ۲۹۳ نفر اشتغال پایدار و شغل جدید ایجاد کرده و تثبیت اشتغال برای ۵ هزار و ۳۰۷ نفر را نیز رقم می زند.
🔹شایان ذکر است: بر ای ایجاد ۴مجتمع گلخانه ای واقع در شهرک گلخانه ای آیسک که امروز کلنگ زنی شد، با مشارکت بخش خصوصی اعتباری بالغ بر ۴۸۴ میلیارد تومان هزینه می شود.