#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به طرح‌های تثبیت شن‌های روان در کانون‌های بحرانی گفت: عملیات مراقبت و آبیاری بیش از ۸ هزار هکتار کانون‌های بحرانی استان آغاز شد.

علیرضا نصرآبادی،  فروردین در حاشیه آغاز این طرح به رسانه‌های گروهی اعلام کرد: این مراقبت و آبیاری تا پایان شهریور ماه امسال طی چند مرحله با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این نهال‌ها شامل آرتیپلکس، تاغ، عجوه، قیچ و رمس است که گیاهانی کاملاً بیابانی و مقاوم به خشکسالی هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با توجه به اینکه خراسان جنوبی سومین استان پهناور و دومین استان بیابانی کشور است، گفت: این استان دارای ۳۵ کانون بحرانی فرسایش بادی با بیش از دو میلیون هکتار مساحت است که در بیشتر آنها پدیده‌ی گرد و غبار را شاهد هستیم.

نصرآبادی خاطرنشان کرد: خشکسالی‌های بلند مدت، تغییر اقلیم،، برخی فعالیت‌های انسانی و چرای بی‌رویه دام باعث کاهش شادابی و پوشش گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی و به دنبال آن افزایش بیابان‌زایی و بروز گرد و غبار می‌شود.