طرح احسان و اطعام حسینی با کمک خیران توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی همزمان با فرارسیدن ماه محرم آغاز شد.

محمد عرب، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، در حاشیه بازدید از آشپزخانه این طرح در بیرجند گفت: این نهاد در راستای مردمی کردن خدماتش از ابتدای ماه محرم طرح احسان و اطعام حسینی را با همکاری خیران، مراکز نیکوکاری، هیئات مذهبی و گروه‌های جهادی در راستای تامین و تهیه غذای گرم و بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های نیازمند در استان اجرا می‌کند.

وی با بیان اینکه این طرح تا پایان ماه صفر در استان ادامه دارد، افزود: در قالب این طرح ۱۱۴ آشپزخانه در استان کار پخت غذای گرم برای نیازمند را برعهده دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی بیان کرد: در این ایام بیش از ۷۰۰ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان در خراسان جنوبی بین نیازمندان توزیع شود و در اولین روز آغاز اجرای این طرح پخت غذای گرم در مسجد الحسین جوادیه انجام و هزار و ۱۰۰ پرس غذا بین نیازمندان توزیع شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور