🔸این رزمایش در آستانه اجلاسیه ملی جهادگران و به مدت ۳ روز برگزار می شود.

🔸در این رزمایش ۴۱ گروه شامل ۱۲ گروه خارج از استان و ۲۹ گروه از داخل استان شامل ۱۶۴ دامپزشک، کارشناس، کاردان و تکنسین دامپزشکی، به مناطق روستایی و عشایری خدمات دامپزشکی ارائه میدهند.

🔸 در این رزمایش گروه‌های دامپزشکی به ۱۱۵ منطقه روستایی و عشایری اعزام می‌شوند و خدمات واکسیناسیون، سم پاشی، ضدعفونی، درمان و آموزش را انجام می‌دهند.

🔸طبق هدف گذاری انجام شده ۱۷۷ هزار راس رام مورد خدمات جهادی دامپزشکان قرار خواهند گرفت و ۸ هزار و ۷۵۸ خانوار تحت پوشش خدمات قرار خواهند گرفت.

🔸مرحله دوم رزمایش مهرماه همزمان با هفته دامپزشکی در استان اجرا میشود.

🔸افتتاحیه رزمایش قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی در سالن غدیر شهرستان بیرجند در حال برگزاری است و پس از آن گروه‌های عملیاتی به مناطق مورد نظر اعزام می شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور