#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

فردا خرید تضمینی گندم در نهبندان به عنوان اولین مرکز خرید تضمینی این محصول آغاز می‌شود.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی  گفت :  قیمت پایه نرخ خرید به ازای هر کیلوگرم گندم ۱۰ هزارو  ۵۰۰ تومان و هزار تومان جایزه برای تحویل خرید به مراکز اعلام شده که جمعا مبلغ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان این محصول از کشاورزان خریداری می شود .

مجیداسداللهی با اشاره به اینکه در دیگر مراکزخرید بلافاصله بعد از برداشت خوشه‌های گندم توسط کشاورزان این محصول خریداری می‌شود افزود: تمامی تمهیدات لازم برای خرید گندم از کشاورزان استان فراهم شده است.

هم اکنون ۱۷ مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان‌ها فعال است وهیچ محدودیتی برای خرید محصول گندم از کشاورزان نیست .

کشاورزان نهبندانی محصول گندمشان را از سطح  ۲ هزار و ۸۰۰هکتار برداشت می‌کنند.