آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند