🔸سامانه ثبت گروه‌های نمایشی در خراسان جنوبی آغاز به کار کرد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینآغاز  به کار سامانه ثبت گروه‌های نمایشی که متقاضیان می‌توانند با مراجعه به آدرس www.esteghrar.ir برای ثبت گروه نمایشی اقدام کنند، گفت: از این پس حمایت از گروه‌ها و شرکت در انتخابات انجمن‌های گروه‌های نمایشی فقط با ثبت در سامانه امکان پذیر است.

سید علی زمزم با اشاره به این که گروه‌های متقاضی با رعایت ضوابط و مقررات و معرفی اعضاء و هسته مرکزی، امکان ثبت و تقاضای صدور پروانه گروه نمایشی را دارند، افزود: پس از بررسی تقاضا و پرونده اعضاء توسط شورای بررسی و هیأت مرکزی ثبت گروه‌های نمایشی، برای صدور پروانه فعالیت اقدام می شود.

به گفته وی درخواست‌های متعددی از سوی هنرمندان هنر‌های نمایشی استان برای ثبت گروه وجود داشت که با باز شدن سامانه، حتی گروه‌های کوچک تئاتر نیز می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

زمزم گفت: گروه‌های ثبت شده جدید باید در طول سال فعالیت داشته باشند، در غیر این صورت پروانه فعالیت آن‌ها تمدید نخواهد شد.

هر شهرستان برای دریافت دفتر انجمن هنر‌های نمایشی باید دارای حداقل ۵ گروه ثبت شده باشد.