#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹براساس دستورالعملی که وزارت بهداشت ارسال کرده است به صورت تصادفی از بیمارانی که بنا به نظر پزشک مشکوک به سویه امیکرون هستند به طور مرتب نمونه گیری می‌شود.

🔹 سه روز قبل نیز ۲۶ مورد نمونه گیری در بیمارستان ولی عصر بیرجند انجام شد که همه آن‌ها منفی بوده اند.

🔹 در حال حاضر ۱۱ آزمایشگاه ویروس شناسی در سطح کشور امکانات و کیت تشخیص امیکرون را دارند که یکی از آن‌ها آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان ولی عصر بیرجند است.