“اربعین حسینی تسلیت وتعزیت باد.”

🔺آخـرین وضــعیت آماری ڪرونا
و واڪسیناسـیون خـراسان جنـوبی
📆 شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۶
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۱۰
▪️مثبت: ۲

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور