📆 جمعه ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۸۶

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور