#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری ڪرونا
در خــراسان جنــوبی

📆جــمعه ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

■آزمایشات سریع(RT):
▪︎ تعداد نمونه ۵۹۱
▪︎مثبت ۱۳۹ (۲۴%)