#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری ڪرونا
در خــراسان جنــوبی

📆پنجشــنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۱۰۰۹
▪️مثبت ۲۱۷ (۲۲%)