#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸️۲۶ نفـر مـبتلای جدید به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:
▪️۱۰ نفـر‌ قائـن
▪️۸ نفـر ســـرایان
▪️۳ نفـر بشـرویه
▪️۲ نفـر بیـرجند
▪️۲ نفـر‌ نهبندان
▪️۱ نفـر سـربیشه

و متاسفانه در بیست و چهار ساعت گذشته یک نفر فوت شده است