#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

۱۹ نفـر مـبتلای جدید به بیماری کرونا در استان به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

🔸 ۹ نفـر‌ بیـرجند
🔸 ۳ نفر سرایان
🔸 ۳ نفر سربیشه
🔸 ۲ نفـر نهبـندان
🔸 ۱ نفـر طبس
🔸 ۱ نفر قائن

📆 چهارشـنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

◻️ ۶۸۸۹ مجموع آزمایش
🔹 ۸۲۷ مجموع مبتلایان
🔸 ۷۶۱ بیمار بهبود یافتگان
🔸 ۲۰ نفر بستری
▪️ ۴۶ بیمار فوت شده

🔹 آمار مبتلایان به کرونا به تفکیک شهرستانها

بیرجند : ۲۷۷ طبس : ۱۵۶
درمیان : ۹۵ قاین : ۸۱
سرایان: ۵۳ زیرکوه: ۴۸
فردوس: ۳۱ نهبندان : ۴۵
بشرویه: ۲۲ سربیشه: ۱۴
خوسف : ۴