#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸️۱۲ نفـر مـبتلای جدید به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:
▪️۶ نفـر نهـبندان
▪️۲ نفـر قایـن
▪️۲نفـر طبـس
▪️۱ نفـر درمـیان
▪️۱ نفـر‌ بیـرجند

📆شـــنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰