#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸️۴نفـر مـبتلای جدید به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:
▪️۱نفـر زیرڪوه
▪️۱ نفـر‌ فـردوس
▪️۱ نفـر طبـس
▪️۱ نفـر سـرایان