#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔶 ۲نفـر مـبتلای جـدید به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

◾️۱ نفـر درمـیان
▪️۱ نفـر سـربیشه