متقاضیان وام کرونا فقط تا آخر شهریور فرصت دارند تقاضای خود برای دریافت تسهیلات را ثبت کنند.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: متقاضیان واجد شرایط تا آخر آخر شهریور، آخرین مهلت برای نام نویسی تسهیلات کروناشهریور فرصت دارند برای نام نویسی تسهیلات به سامانه کارا مراجعه کنند و ۱۰ موسسه و بانک عامل هم پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند.
وی گفت: به متقاضیان واجد شرایط هر نفر بین ۶ تا ۱۶ میلیون تومان تا پایان آبان پرداخت خواهد شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا هم گفت: تاکنون ۶ هزار و ۶۲۹ پرونده به بانک‌های عامل معرفی شدند که پنج هزار و ۸۹۱ پرونده با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، تسهیلات را دریافت کرده اند.