#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

♨️ افزایش تعداد شهرهای قرمز در خراسان جنوبی
🚨آخرین وضعیت شیوع کرونا در خراسان جنوبی؛
🔰آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰)

✳️ در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:
🔸 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): بیرجند/فردوس/طبس/زیرکوه
🔸نقاط نارنجی ( پر خطر ) : قائنات/سربیشه/سرایان
🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) : نهبندان/بشرویه/درمیان/خوسف
🔸نقاط آبی( خطر کم): هیچ نقطه کم خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.

🔹 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن است.
🚨 سه شهرستان بیرجند، فردوس و طبس در وضعیت بحرانی شیوع کرونا قرار گرفته اند، اما نحوه اجرایی محدودیت ها همچنان همانند شهرهای قرمز خواهد بود.