#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🟨 بیرجند ، طبس ، نهبندان ، قاین ، سرایان ، بشرویه ، درمیان، فردوس و زیرڪوه

🟦 سربیشه ، خوســف