#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🟧 بیرجند ، طبس ، نهبندان و قاین
🟨 فردوس ، بشرویه ، درمیان ، زیرکوه ، سرایان و سربیشه
🟦 خوسف