#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

🔸 (بروز رسانی از ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۰)

🔸 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): نهبندان

🔸نقاط نارنجی ( پر خطر ) : بیرجند/فردوس/ قائنات/سربیشه/درمیان

🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) : طبس/بشرویه/#زیرکوه/خوسف/سرایان