آثار راه یافته به اولین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه و عکس کویر و زندگی؛ آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری این جشنواره در دو بخش مستند و داستانی به شرح ذیل اعلام شد.
در بخش عکس نیز آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری، پنجشنبه، اول اسفند، اعلام خواهد شد.
بخش مستند

۱- محبوبه طبایی عقدایی / تهران / نام فیلم: افسونگر افسانه ای

۲- داود بهشتی/ تهران / نام فیلم: در مسیر آب

۳- هادی ثابت شوکت آباد/ بیرجند / نام فیلم: برک

۴- حسین صفایی /خراسان جنوبی / طبس/ نام فیلم: اینجا میقات الرضاست

۵- سید حمید حسینی/ بیرجند/ نام فیلم: تالاب کجی نمکزار نهبندان

۶- آرش امیری/ خراسان رضوی/ گناباد/ نام فیلم: سمفونی شماره ۱۰

۷- محمد مهدی خالقی/خراسان رضوی/ نام فیلم: به توان ۴۰

۸- امیر طیبی/ تهران/ نام فیلم:پارا

۹- ناصر میزبانی/ تهران/ نام فیلم: گذری بر ریگزار های ایران

۱۰- لیلا نخعی/ کرمان/ نام فیلم: نان

۱۱- مرتضی کاویانی/ نام فیلم: پلپلاسی

۱۲- محسن شیرزایی/ نام فیلم: نفس های آب

۱۳- علی جامی/سیستان و بلوچستان / زاهدان/ نام فیلم: بی بی ماه

۱۴- عباس حیدری/ گناباد/ نام فیلم: آب ریزان

۱۵- علیرضا دهقانی زاده/ یزد/ نام فیلم: اوسیا

۱۶- عباس ایمانیان/ سمنان/ نام فیلم: ریگ جن

۱۷- محمد اسکندرزاده/ سمنان/ نام فیلم: شور شیرین

۱۸- محسن عباسی سرچشمه/ نام فیلم: پارک ملی سیاهکوه

۱۹- عباس ایمانیان/ سمنان/ نام فیلم: زلزله خاموش

۲۰- فرشاد احمدی دستگردی/ اصفهان/ نام فیلم: رودنامه خوانی

۲۱- محمد عبداللهی/ بیرجند/ نام فیلم: ده سلم

۲۲- حسنیه پورغزنین/خراسان جنوبی/ بشرویه/ نام فیلم: زندگی در کویر نمک

۲۳- مجید امیری/ گناباد/ نام فیلم: رقص خاک

۲۴- فاطمه افخمی اردکانی/ نام فیلم: یه روز با شعبون

۲۵- محمدصادق اسماعیلی/ کرمان/ نام فیلم: آشنگ

۲۶- محسن شیرزایی/ نام فیلم: اینجا کنار آب

۲۷- علی محمد ناصر بافقی/ یزد/ نام فیلم: شبیه مضحک

۲۸- سید محمد حسینی/ یزد/ نام فیلم: بافتو

۲۹- فتح اله امیری / تهران/ نام فیلم: محیط بان و پلنگ

۳۰- علیرضا دهقانی زاده/ یزد/ نام فیلم: بی گدار

بخش داستانی

۱- احمد نوری/قم /نام فیلم: ملودی

۲- سعید نجاتی /قم / نام فیلم: بی بی

۳- محمد حسین احمدی/خراسان جنوبی/طبس / نام فیلم: مسیر زندگی

۴- هادی حیدری نیا /خراسان رضوی/گناباد/ نام فیلم: تشنه

۵- حسین صادقیان/خراسان جنوبی/گناباد/ نام فیلم: گل

۶- زهرا یزدان پناه/ کرمان / نام فیلم: فرصتی برای یک رویا

۷- عماد سلمانیان/ قم/ نام فیلم: بادیه نشین

۸- حسین ریگی/ تهران/ نام فیلم: شموشک(فراموشی)

۹- مجید انتظام زاده/ یزد/ نام فیلم: اسماء

۱۰- معصومه میرکازهی/ ایرانشهر/ نام فیلم: کِسمَت