مدیرکل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: با ثبت ۷ اثر معنوی (ناملموس) تعداد آثار تاریخی، ناملموس و طبیعی استان به ۹۵۵ اثر رسید.

حسن رمضانی اظهار کرد: این آثار شامل مهارت و دانش پخت نان لوله بیرجند، مهارت و دانش تنورسازی فردوس، مهارت و دانش کرکی بافی شهر مود، مهارت و دانش شیره‌پزی، مهارت و دانش قارت بافی قاین، مهارت و دانش نان جوش و صابون‌سازی بیرجند است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: اکنون ۷۷۷ بنا و محوطه تاریخی و فرهنگی، دو اثر میراث معماری صنعتی، ۷۵ اثر طبیعی، ۸۸ اثر معنوی و ۱۳ شیی تاریخی در استان ثبت‌شده است.

وی یادآور شد: پرونده تعداد دیگری از آثار تاریخی و طبیعی آماده شده که امید است تا پایان سال در فهرست میراث ملی ثبت شود.