🔹علی شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه در بازدید از روند احداث سفره خانه سنتی این شهرستان در یک بنای قدیمی گفت: ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، سفره خانه ها، بازارچه های صنایع دستی و… در خانه های تاریخی و قدیمی بشرویه علاوه بر حفظ و نگهداری اثر جذابیت بسیاری برای مردم و گردشگران دارد.
🔹وی افزود: بناهای تاریخی بشرویه گنج هایی ارزشمند است که میتواند به رونق اقتصاد و اشتغال این شهرستان کمک بسزایی کند.
🔹فرماندار بشرویه بیان داشت: خوشبختانه در کنار میراث فرهنگی این شهرستان بخش خصوصی به خوبی برای مرمت و احیا دوباره این بناها ورود پیدا کرده اما هنوزهم می توانیم از آثار وبناهای تاریخی بشرویه استفاده بیشتری ببریم.